Spinel Ciao (Rossa)


22230 L

Forma novatore dhe tërheqëse, madhësia e përshtatshme e bëjnë aparatin e kafes për bustina Spinel “Ciao”, zgjidhjen ideale për përdorim në shtëpi dhe në zyrë.