Kafe Kokerr Mischela “Mediterrano”


Produkti më modern i viteve të fundit, Bustinat (Pods) janë disa paketime monodoze të kafes së bluar, të gatshme për të përgatitur një kafe ekspres si në bar ashtu dhe nga shtëpia apo zyra. Avantazhi është një përzierje bari me aromë gjithmonë të freskët, të pandryshuar, e cila ruan të gjithë aromën dhe shijen origjinale te kafes. Paketimi, veçanërisht qeset e mbyllura me nxehtësi, e izolojnë produktin nga agjentët atmosferikë që mund të ndryshojnë karakteristikat e tij me kalimin e kohës.