SHËRBIMET

  • Ofiçinë moderne e standarteve më të larta.
  • Makinë ofiçine për shërbime urgjente.
  • Revizionime të pjesëshme dhe të përgjithshme.

Firma jep në përdorim me kontratë aparatura të reja ose të revizionuara në bazë të konsumit minimal mujor të kafesë. Për të gjitha këto pajisje që firma jep në përdorim garantohet shërbim dhe asistencë teknike. Kjo funksionon për të gjitha qytetet ku firma ka pikat e saj të autorizuara.
Meqenëse kemi të bëjmë me një artikull ushqimor është e rëndësishme:

  1. Bëjmë një pastrim të aparaturave ekspres etj. me lavatriçe me ultratinguj dhe përdorim detergjentë specifikë (duke eleminuar përdorimin e acidit, që do të shkaktonte dëme anësore për organizmin e njeriut si dhe të pajisjeve).
  2. Të gjitha guarnicionet që zëvëndësojmë janë të çertifikuara për produkte ushqimore.

  • Autostrada Tiranë - Elbasan
  • Km 0
  • Tiranë Albania